Повідомлення

[30.05.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[26.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Звіт незалежного аудитра щодо фінансової звітності за 2018р.'
[26.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Звіт незалежного аудитора щодо звіту керівництва за 2018р.'
[26.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Річна фінансова звітність Товариства за 2018 рік'
[26.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Звіт керівництва (звіт про управління) за 2018р.'
[26.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[25.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Річний звіт емітента за 2018р.'
[24.04.2019] Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
[04.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів'
[04.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Спростування розкритої недостовірної інформації'
[03.04.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Пропозиція акціонера'
[22.03.2019] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів'
[03.07.2018] Зміна власного веб-сайту, що використовується емітентом для розкриття інформації
[03.07.2018] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" змінює контакти Товариства
[03.07.2018] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Свідоцтво про державну реєстрацію'
[03.07.2018] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Статут 2006р.'
[03.07.2018] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Перелік документів із старого сайту'
[03.07.2018] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Статут 2017р.'
[02.07.2018] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Регулярна інформація за 2016р.'
[02.07.2018] ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" додає документ 'Регулярна інформація за 2015р.'

Початок Попер. 1 2 3 4 Наст. Кінець